Dlaczego specyfikacja techniczna projektu jest tak ważna?

Tworzenie strony internetowej lub aplikacji internetowej jest złożonym procesem. Cykl życia każdego projektu składa się z wielu faz. Kluczem do ich skutecznego wdrożenia jest działanie zgodnie z przygotowanym harmonogramem i budżetem. Aby to zrobić, konieczne jest stworzenie – na początku – specyfikacji funkcjonalnej i technicznej. Jak specyfikacja może przełożyć się na ogólny sukces projektu? Co powinien opisać?

Jaka jest specyfikacja?

Początkowy etap zarządzania projektem powinien koncentrować się na zbieraniu wszystkich niezbędnych informacji na przyszłej stronie internetowej lub aplikacji internetowej. Specyfikacja funkcjonalna i techniczna służy do formułowania wymagań, które stanowią wytyczne dla programistów.

Specyfikacja funkcjonalna i techniczna to dokument, który składa się z zestawu wymagań związanych z realizacją projektu. Zawiera między innymi informacje na temat: ram programistycznych, planowanej struktury produktu i jego niezbędnych funkcjonalności, które będą stanowić ostateczny projekt i spełnią oczekiwania biznesowe klienta.

Dlaczego warto zapisać specyfikację?

Specyfikacja funkcjonalna jest jednym z kluczowych elementów każdego projektu informatycznego. Od tego zależy sukces projektu. Niezbędnym krokiem jest dołączenie dokumentacji do umowy zawartej przez klienta z kontrahentem dotyczącej strony internetowej lub aplikacji internetowej.

Brak specyfikacji lub niedbałe przygotowanie jej w pośpiechu może spowodować, że programista nie zrozumie twoich potrzeb biznesowych lub wymagań technicznych. Zwłaszcza, że nikt nie umie czytać w twoich myślach. Potencjalnego zagrożenia dla produktu można łatwo uniknąć, stosując dobre praktyki przy tworzeniu specyfikacji.

READ MORE  9 problemów z opóźnieniem pracy spowodowanych brakiem dobrej specyfikacji projektu

5 powodów, dla których powinieneś mieć specyfikację

1. Inteligentniejsze planowanie pracy

Jednym z głównych zadań dokumentacji funkcjonalnej jest możliwość lepszego planowania działań projektu. Jasno zdefiniowane, napisane z czasem ich zakres może znacznie usprawnić pracę zespołu programistycznego. Posiadanie dokumentu specyfikacji oznacza, że informacje są dostępne dla wszystkich, co eliminuje zgadywanie lub ciągłe powtarzanie tych informacji między członkami zespołu. Z punktu widzenia klienta pozwala to również egzekwować kwestie formalno-prawne.

2. Lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań

Dokumentacja techniczna zapewnia dogłębną znajomość potrzeb i oczekiwań – zarówno dla Ciebie, jak i programistów, którym zamierzasz powierzyć wdrożenie witryny internetowej lub aplikacji internetowej. Pisanie dokumentacji to najlepszy sposób na zweryfikowanie swoich oczekiwań dotyczących produktu. Przedstawiając im wizję własnego produktu, umożliwiasz im lepsze zrozumienie twoich wymagań. Podczas tego procesu możesz również liczyć na cenne sugestie, które mogą poprawić komfort użytkowników produktu.

3. Najdokładniejsza ocena produktu

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę oceny projektu. Za jego pomocą można lepiej zaplanować budżet na produkt, który ma zostać utworzony. W ten sposób zmniejsza się ryzyko związane z brakiem funduszy na dalszą realizację projektu. Ważna jest także możliwość współpracy z profesjonalistami oraz wysoka jakość świadczonych przez nich usług.

4. Bezstresowe zarządzanie projektami

Projektowanie strony internetowej lub aplikacji internetowej w oparciu o specyfikację nie oznacza tylko działania zgodnego z wymaganiami, planem i budżetem, ale także z rozsądkiem. Chaotyczne podejście do projektu, częste zmiany założeń lub brak wizji produktu końcowego to nie tylko strata czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim energia – zarówno klienta, jak i zespołu. Dzięki temu odpowiednia specyfikacja pozwala zespołowi pracować wydajniej i profesjonalnie.

5. Zadowolenie z efektu końcowego

Znaczący jest również wpływ dobrej specyfikacji na zadowolenie z produktu końcowego. Strona internetowa lub aplikacja internetowa stworzona zgodnie z założeniami jest marzeniem każdego klienta, zwłaszcza gdy idzie w parze z satysfakcją użytkownika. Dlatego tak ważne jest przygotowanie specyfikacji na samym początku projektu.

READ MORE  Jak sprawdzić zagraniczną firmę? Kryteria kwalifikowalności w Unii Europejskiej

Dokonywanie dobrych specyfikacji krok po kroku

1. Ustaw cele biznesowe

Przygotowanie specyfikacji produktu zacznij od ogólnego opisu swojej wizji. Jakie cele musi spełniać strona lub aplikacja? Skąd pomysł? Jakie problemy zostaną rozwiązane? Na tym etapie określ podstawowe cechy produktu i jego założenia. Określenie celów będzie punktem wyjścia dla zespołu, który może zaoferować Ci bardziej odpowiednie rozwiązania.

2. Określ grupę użytkowników

Kto będzie użytkownikiem Twojej witryny lub aplikacji? Jakiej płci i wieku? Jakie są twoje potrzeby? Znalezienie odpowiedzi na te pytania jest niezwykle ważnym etapem w specyfikacji specyfikacji. Utwórz opis użytkownika i zanotuj przypadki użycia. Na tej podstawie możesz stworzyć stronę internetową lub aplikację, która lepiej odpowiada potrzebom potencjalnych użytkowników.

3. Użyj przykładów

Pokaż strony i aplikacje, które lubisz i których nie lubisz. Przedstaw podobne produkty, które Twoim zdaniem odnoszą mniej więcej sukces. Wykorzystanie przykładów jest dobrym punktem wyjścia do dalszej pracy dla programistów. Pozwoli im to stworzyć stronę internetową lub aplikację, w tym rozwiązania, które ci się podobają i które nie będą działać w twoim projekcie. Czasami agencja będzie miała lepsze, oparte na doświadczeniu, pomysły na osiągnięcie tych samych rezultatów przy mniejszym czasie lub koszcie.

4. Zaplanuj strukturę

Struktura witryny lub aplikacji może ulec zmianie w trakcie projektu, ale samo planowanie architektury informacji jest niezwykle cenną procedurą. Będziesz pewien, że żaden z ważnych elementów produktu nie zostanie pominięty i będzie przewidziany przez programistów pracujących nad nim. Aby zwizualizować projekt strony internetowej lub aplikacji, użyj bloków i innych elementów interfejsu, wymień potrzebne ekrany, utwórz mapę witryny lub nawet prototyp.

5. Sporządź listę wymagań

Określ wymagania dotyczące środowiska, w którym witryna lub aplikacja ma działać, używane ramy, sposób logowania się użytkowników, zasady bezpieczeństwa, technologie programistyczne, optymalizacja wyszukiwarek lub funkcjonalność pojawiania się na stronie internetowej lub w aplikacji.

READ MORE  Kalkulator budżetu witryny

Świetny pomysł na stronę internetową lub aplikację internetową to za mało. Wyzwanie polega na stworzeniu produktu, który byłby użyteczny dla użytkowników, a co za tym idzie również opłacalny. Konieczna jest do tego spójna i szczegółowa specyfikacja. Korzystając z niego, programiści, z którymi współpracujesz, mogą zrozumieć twoją wizję i przekształcić ją w produkt o pełnym sukcesie!